İmar 2.0 Kullanma Kılavuzu

 

 

İçindekiler Bölüm2 Bölüm4

,

Bölüm 3

 

 

İMAR ADA PARSEL GİRİŞLERİ:

 

Bu pencerede imar ada parsel bilgileri giriş, tanımlama ve listelemelerin yapıldığı yerdir.


 


Çıkış:Bu pencereyi kapatmak için kullanılır.Sık sık kullanılıcak ise minimize ederek veya üzerine başka bir pencere açabilirsiniz.

İmar Ada Parsel Arama:Herhangi bir yerde iken imar ada parsele göre arama yapmak için kullanılır.

 İmar  Ada Parsel Parametreleri Seçimi:Tabloda görüntülenecek parsel alanlarını seçmek için kullanılır.Burada seçilen son durum programdan çıkışta saklanır.Bu sayede sadece ilgilenilen alanları görerek sadelik ve rahatlık sağlanmış olacaktır.İşlem kutulara okey işareti konularak yapılır.Pencereden Ok tuşuna basarak çıkmak yeterlidir.

 Dos Versiyonundan Veri Transferi:Dos kullanıcıları dos ortamında girdikleri imar ada parsel bilgilerini bu tuş sayesinde bu programa transfer edebilirler. Tapu kayıtları da transfer edilmiş ise dağıtıma buradan devam edilebilir.

EGHAS45 den Veri Transferi:Bu programın dos versiyonundan farklarından biri de burada karşımıza çıkıyor. İmar Ada parsel dosyasında olan değişikler. Bunlar imar parsellerinin oturduğu kadastro parsellerinin ve oturduğu paftaların belirlenmesi.Bu bilgilerin oluşması için eghas45 de gerenler yapılmış ise dosyada otomatik karşımıza gelir. Bu değerler dağıtımda, liste ve tapu basımında bir takım kolaylıklar sağlayıp eksikleri giderecek.

 Liste:Directorysi, ismi ve içerikleri kullanıcı tarafından da dizayn edilmiş olan listeleri almak için kullanılır. Liste parametreleri tuşunda ayarlamalar yapılır.Burada sadece listele tuşuna basılarak liste alınır.

 Liste Parametreleri:İmar listelerine ait tüm tanımlamalar bu tuşla çıkan pencereden ayarlanır.Bunlar listeler üzerinde üç başlık altında toplanmıştır.Genel Tanımlar:Düzenleme saha no, İli, ilçesi, bucak, mahalle, cins ve ait olduğu belediye gibi bilgilerdir.Kullanıcı tanımları ise seçilen alanlara göre yeni liste tanımlamadır. Üçüncü olarak listelerin dosya adları, kayıt edileceği directoryler gibi tanımlardır.  Bunlar tek pencereden girilirler.  Bu değerler programdan çıkışta saklanırlar.Tekrar programa girince saklanmış olurlar.

 Parsel Cins Filitresi:Parsel cinsi girilerek sadec o parseller görülür. Cins hanesine 0 girilmiş ise normal dağıtım parseli 1 ise kamu katılımına ayrılmış parsel demektir.

 

Parsel Filitresi:İmar Ada sorulur.Sıfır değerleri verilirse tüm adalar listelenir. İstenen bir ada  girildiğinde sadece o adaya aitl bilgiler ekranda listelenir. Artık tüm işlemler ve tuşlar bu adal bilgileri için gerçekleşir.

 

Kilit:Bu kilit kapalı iken ki başlangıcta sıfır gelir imar ada parsellerde herhangi bir değişlik yapmak mümkün değildir. Bu tuşa bir sefer tıklayınca kilit açılır. Artık düzeltme, ekleme ve çıkarmalar mümkündür. Her değişiklik anında kayıt edildiği için hatalara karşı emniyet için konulmuştur.

Toplamlar:İmar parselleri ve  kamu parselleri toplamlarını verir.  Bu değerler baştan bilinirse kontrol amacı  ile de kullanılır.

 

İçindekiler Bölüm2 Bölüm4

 

 

© 1998,1999,2000 GRAFTEK Inc. Istanbul, Turkey
All rights reserved. E-mail:graftek@graftek.com.tr