NETCAD Eğitim Sayfası

Modüller ile ilgili dokümanlar

NetMap modülü Dağıtım Menüsü
Kamulaştırma Modülü (NETKAMU)
GIS Projeleri 1 2
Hesap Menüsü
Yol ve Kanal Kamulaştırması
NET3D Modülü
NETÇAP Modülü
NETMAP Modülü
NETPRO (Yol Projesi)
NETSURF Modülü
NETTOP Modülü (Arazi Toplulaştırma)
PLANET (Şehir Planlama)
Raster Menüsü (4.0)
Vektörizasyon

NOT: Bazı modüller bölümümüzdeki kilitte açık olmadığından, laboratuarlarımızda yüklü değildir.